Jules преди 3 години
родител
ревизия
f55927d75f
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      CHANGELOG

+ 2
- 0
CHANGELOG Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
0.0.1:
First release

Loading…
Отказ
Запис