Bläddra i källkod

Add Pipfile

master
Eragon 10 månader sedan
förälder
incheckning
fdbd6577a8
Signerad av: Eragonfr <sam.vzh@orange.fr> GPG-nyckel ID: B2B1BF4DA61BBB85
2 ändrade filer med 25 tillägg och 1 borttagningar
  1. +0
    -1
      .gitignore
  2. +25
    -0
      Pipfile

+ 0
- 1
.gitignore Visa fil

@@ -9,7 +9,6 @@ app/static/avatars/
venv/
.venv/
# pipenv
Pipfile
Pipfile.lock
# Sublime Text files
*.sublime-project

+ 25
- 0
Pipfile Visa fil

@@ -0,0 +1,25 @@
[[source]]
url = "https://pypi.org/simple"
verify_ssl = true
name = "pypi"

[packages]
flask = ">=1.0"
flask-wtf = ">=0.14"
flask-login = ">=0.4"
flask-migrate = ">=2.3 "
flask-sqlalchemy = ">=2.3"
flask-script = ">=2.0"
uwsgi = ">=2.0"
psycopg2-binary = ">=2.7"
pyyaml = ">=3.13"

[dev-packages]

[requires]
python_version = "3.7"

[scripts]
init = "scripts/init.sh"
migrate = "scripts/migrate.sh"
run_dev = "scripts/run_dev.sh"

Laddar…
Avbryt
Spara