Code source de Planète Casio https://planet-casio.com
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

25 rader
397 B

 1. # Python files and caches
 2. __pycache__/
 3. app/__pycache__/
 4. app/static/avatars/
 5. ## Devlopement files
 6. # virtualenv
 7. venv/
 8. .venv/
 9. # pipenv
 10. Pipfile.lock
 11. # Sublime Text files
 12. *.sublime-project
 13. *.sublime-workspace
 14. ## Deployment files
 15. # uWSGI configuration file
 16. uwsgi.ini
 17. # Main script: mounts Flask app on uWSGI workers (serviced by systemd)
 18. run.sh
 19. # Update script to pull repository from SSH
 20. update.sh