Code source de Planète Casio https://planet-casio.com
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 

24 rader
397 B

# Python files and caches
__pycache__/
app/__pycache__/
app/static/avatars/
## Devlopement files
# virtualenv
venv/
.venv/
# pipenv
Pipfile.lock
# Sublime Text files
*.sublime-project
*.sublime-workspace
## Deployment files
# uWSGI configuration file
uwsgi.ini
# Main script: mounts Flask app on uWSGI workers (serviced by systemd)
run.sh
# Update script to pull repository from SSH
update.sh