Code source de Planète Casio https://planet-casio.com
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Samuel fdbd6577a8
Add Pipfile
7 månader sedan
app style: improvements on forms and responsiveness 7 månader sedan
assets groups: move default group data to a suitable place 9 månader sedan
migrations admin: start a panel with a database filler 9 månader sedan
scripts Updating .env, run_dev script and REQUIREMENT.md file 9 månader sedan
.env Updating .env, run_dev script and REQUIREMENT.md file 9 månader sedan
.gitignore Add Pipfile 7 månader sedan
CONTRIBUTING.md Add contribution guide 1 år sedan
LICENSE Ajout de LICENSE 1 år sedan
Pipfile Add Pipfile 7 månader sedan
README.md Django est mort, vive Flask ! 1 år sedan
REQUIREMENTS.md Updating requirements file and adding a new one 8 månader sedan
V5.py Modifications générales du style, finalisation du formulaire d'inscritpion 1 år sedan
config.py Modifications en vrac 9 månader sedan
package.txt Django est mort, vive Flask ! 1 år sedan
requirements.txt Updating requirements file and adding a new one 8 månader sedan

README.md

Planète Casio v5

Style de code

  • L’indentation se fait avec des tabulations
  • Merci d’essayer de respecter les 80 colonnes max