A Python module for text display using no library external import. Tinkered mainly for 90+e (fx-CG50) and 35+e II, works on any version of MicroPython/Python. https://tinyurl.com/locate2py
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
KikooDX d35e62b1d7 The mighty -4 return... 1 vecka sedan
.gitignore Ajouter '.gitignore' 4 månader sedan
LICENSE Initial commit 4 månader sedan
README.md Minor edit. 4 månader sedan
locate2.py The mighty -4 return... 1 vecka sedan

README.md

Locate2.py

A Python module for text display using no library external import.
Tinkered mainly for 90+e (fx-CG50) and 35+e II, may not work on any version of MicroPython/Python without minor modifications.