A Python module for text display using no library external import. Tinkered mainly for 90+e (fx-CG50) and 35+e II, works on any version of MicroPython/Python. https://tinyurl.com/locate2py
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
KikooDX 35d3728feb Merge branch 'master' of https://gitea.planet-casio.com/KikooDX/Locate2.py 2 månader sedan
.gitignore Ajouter '.gitignore' 2 månader sedan
LICENSE Initial commit 2 månader sedan
README.md Minor edit. 2 månader sedan
locate2.py Indentation set to 2 spaces instead of 4 (Casio Micro Python choice) 2 månader sedan

README.md

Locate2.py

A Python module for text display using no library external import.
Tinkered mainly for 90+e (fx-CG50) and 35+e II, may not work on any version of MicroPython/Python without minor modifications.