A Python module for text display using no library external import. Tinkered mainly for 90+e (fx-CG50) and 35+e II, works on any version of MicroPython/Python. https://tinyurl.com/locate2py
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
KikooDX 5e5f1bc9ef Fixed fmargin. 11 månader sedan
.gitignore Ajouter '.gitignore' 1 år sedan
LICENSE Initial commit 1 år sedan
README.md Minor edit. 1 år sedan
locate2.py Fixed fmargin. 11 månader sedan

README.md

Locate2.py

A Python module for text display using no library external import.
Tinkered mainly for 90+e (fx-CG50) and 35+e II, may not work on any version of MicroPython/Python without minor modifications.