Sokoban for Casio MicroPython.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
109 B

  1. levels = []
  2. lvl_dim = []
  3. levels += [
  4. " "+\
  5. "#######"+\
  6. "#..+./#"+\
  7. "#@#+..#"+\
  8. "#..../#"+\
  9. "#######"
  10. ]