Sokoban for Casio MicroPython.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
KikooDX abd8932085 Deleted levels I didn't made myself. 3 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 7 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 7 miesięcy temu
README.md Added the dependance toward Locate.py 7 miesięcy temu
levels.py Deleted levels I didn't made myself. 3 miesięcy temu
sokoban.py Added program. 7 miesięcy temu

README.md

SokobanCMP

Sokoban for Casio MicroPython.
Need Locate.py 2.3 or superior to works.