Sokoban for Casio MicroPython.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
KikooDX abd8932085 Deleted levels I didn't made myself. 8 månader sedan
.gitignore Initial commit 11 månader sedan
LICENSE Initial commit 11 månader sedan
README.md Added the dependance toward Locate.py 11 månader sedan
levels.py Deleted levels I didn't made myself. 8 månader sedan
sokoban.py Added program. 11 månader sedan

README.md

SokobanCMP

Sokoban for Casio MicroPython.
Need Locate.py 2.3 or superior to works.