Docker image for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Raphael Bahuau 11b667eeda Update Dockerfile with new compiler sh-elf-gcc + improve fxsdk install před 8 měsíci
.gitignore Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ před 11 měsíci
Dockerfile Update Dockerfile with new compiler sh-elf-gcc + improve fxsdk install před 8 měsíci
README.md Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ před 11 měsíci

README.md

Casio Docker

A docker for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.

Docker

Download archives (in the casio-docker folder)

Build (also in the casio-docker folder)

  • docker build -t casio .

Run (in your add-in project folder)

  • Linux docker run -u 0 -it --rm -v $(pwd):/casio casio
  • Windows docker run -u 0 -it --rm -v "/$(pwd)":/casio casio

Update fxsdk & gint version (in the casio-docker/fxsdk and in casio-docker/gint folder)

  • git pull

Planète Casio

Repository