Docker image for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
Kirafi a77c0151f1 Fix Linux to Windows clone carriage return problem před 11 měsíci
.gitignore Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ před 2 roky
Dockerfile Update to match new gint v2 před 11 měsíci
README.md Fix Linux to Windows clone carriage return problem před 11 měsíci

README.md

Casio Docker

A docker for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.

Setup

Download archives (in the casio-docker folder)

Before clone if you on Windows you need to change git config (rechange after as you need)

  • git config --global core.autocrlf false

Then clone needed repositories (in the casio-docker folder)

  • git clone https://gitea.planet-casio.com/Lephenixnoir/fxsdk.git
  • git clone https://gitea.planet-casio.com/Lephenixnoir/gint.git

Build (also in the casio-docker folder)

  • docker build -t casio .

Development

Run (in your add-in project folder)

  • Linux docker run -u 0 -it --rm -v $(pwd):/casio casio
  • Windows docker run -u 0 -it --rm -v "/$(pwd)":/casio casio

Update build

Update fxsdk & gint version (in the casio-docker folder)

  • git -C fxsdk pull origin master
  • git -C gint pull origin master
  • then re-build docker image

Planète Casio

Repository