Docker image for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Raphael Bahuau 35edfa5e6d Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ před 1 měsícem
.gitignore Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ před 1 měsícem
Dockerfile Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ před 1 měsícem
README.md Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ před 1 měsícem

README.md

Casio Docker

A docker for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.

Docker

Download archives (in the casio-docker folder)

Build (also in the casio-docker folder)

  • docker build -t casio .

Run (in your add-in project folder)

  • Linux docker run -u 0 -it --rm -v $(pwd):/casio casio
  • Windows docker run -u 0 -it --rm -v "/$(pwd)":/casio casio

Update fxsdk & gint version (in the casio-docker/fxsdk and in casio-docker/gint folder)

  • git pull

Planète Casio

Repository