Docker image for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Raphael Bahuau 11b667eeda Update Dockerfile with new compiler sh-elf-gcc + improve fxsdk install 8 miesięcy temu
.gitignore Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ 11 miesięcy temu
Dockerfile Update Dockerfile with new compiler sh-elf-gcc + improve fxsdk install 8 miesięcy temu
README.md Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ 11 miesięcy temu

README.md

Casio Docker

A docker for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.

Docker

Download archives (in the casio-docker folder)

Build (also in the casio-docker folder)

  • docker build -t casio .

Run (in your add-in project folder)

  • Linux docker run -u 0 -it --rm -v $(pwd):/casio casio
  • Windows docker run -u 0 -it --rm -v "/$(pwd)":/casio casio

Update fxsdk & gint version (in the casio-docker/fxsdk and in casio-docker/gint folder)

  • git pull

Planète Casio

Repository