Docker image for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Kirafi a77c0151f1 Fix Linux to Windows clone carriage return problem 9 miesięcy temu
.gitignore Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ 2 lat temu
Dockerfile Update to match new gint v2 10 miesięcy temu
README.md Fix Linux to Windows clone carriage return problem 9 miesięcy temu

README.md

Casio Docker

A docker for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.

Setup

Download archives (in the casio-docker folder)

Before clone if you on Windows you need to change git config (rechange after as you need)

  • git config --global core.autocrlf false

Then clone needed repositories (in the casio-docker folder)

  • git clone https://gitea.planet-casio.com/Lephenixnoir/fxsdk.git
  • git clone https://gitea.planet-casio.com/Lephenixnoir/gint.git

Build (also in the casio-docker folder)

  • docker build -t casio .

Development

Run (in your add-in project folder)

  • Linux docker run -u 0 -it --rm -v $(pwd):/casio casio
  • Windows docker run -u 0 -it --rm -v "/$(pwd)":/casio casio

Update build

Update fxsdk & gint version (in the casio-docker folder)

  • git -C fxsdk pull origin master
  • git -C gint pull origin master
  • then re-build docker image

Planète Casio

Repository