Docker image for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Raphael Bahuau 11b667eeda Update Dockerfile with new compiler sh-elf-gcc + improve fxsdk install 7 månader sedan
.gitignore Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ 9 månader sedan
Dockerfile Update Dockerfile with new compiler sh-elf-gcc + improve fxsdk install 7 månader sedan
README.md Update Dockerfile to support fxsdk & gint MAJ 9 månader sedan

README.md

Casio Docker

A docker for casio developpment on linux, with gint and fxsdk from Lephenixnoir.

Docker

Download archives (in the casio-docker folder)

Build (also in the casio-docker folder)

  • docker build -t casio .

Run (in your add-in project folder)

  • Linux docker run -u 0 -it --rm -v $(pwd):/casio casio
  • Windows docker run -u 0 -it --rm -v "/$(pwd)":/casio casio

Update fxsdk & gint version (in the casio-docker/fxsdk and in casio-docker/gint folder)

  • git pull

Planète Casio

Repository