Переглянути джерело

fxsdk: add assembler compilation rules

pull/4/head
Lephenixnoir 10 місяці тому
джерело
коміт
4f145cb202
Підписано: Lephenixnoir <sebastien.michelland@protonmail.com> Ідентифікатор GPG ключа: 1BBA026E13FC0495
1 змінених файлів з 16 додано та 1 видалено
  1. +16
    -1
      fxsdk/assets/Makefile

+ 16
- 1
fxsdk/assets/Makefile Переглянути файл

@@ -38,7 +38,8 @@ target-fx := $(filename).g1a
target-cg := $(filename).g3a

# Source files
src := $(wildcard src/*.c src/*/*.c src/*/*/*.c src/*/*/*/*.c)
src := $(wildcard src/*.[csS] src/*/*.[csS] src/*/*/*.[csS] \
src/*/*/*/*.[csS])
assets-fx := $(wildcard assets-fx/*/*)
assets-cg := $(wildcard assets-cg/*/*)

@@ -88,6 +89,20 @@ build-cg/%.o: %.c
@ mkdir -p $(dir $@)
sh4eb-elf-gcc -c $< -o $@ $(cf-cg) $(dflags)

# Assembler sources
build-fx/%.o: %.s
@ mkdir -p $(dir $@)
sh3eb-elf-gcc -c $< -o $@
build-fx/%.o: %.S
@ mkdir -p $(dir $@)
sh3eb-elf-gcc -c $< -o $@ $(sflags)
build-cg/%.o: %.s
@ mkdir -p $(dir $@)
sh4eb-elf-gcc -c $< -o $@
build-cg/%.o: %.S
@ mkdir -p $(dir $@)
sh4eb-elf-gcc -c $< -o $@ $(sflags)

# Images
build-fx/assets/img/%.o: assets-fx/img/%
@ mkdir -p $(dir $@)


Завантаження…
Відмінити
Зберегти