Alternative library and kernel for add-in development on fx-9860G and fx-CG50 under Linux.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Lephe 4485e7f865
core, tmu: add gint_switch(), return to menu, and improve timer code
3 miesięcy temu
..
defs core, tmu: add gint_switch(), return to menu, and improve timer code 3 miesięcy temu
drivers code review and display driver changes 5 miesięcy temu
mpu core, tmu: add gint_switch(), return to menu, and improve timer code 3 miesięcy temu
std small improvements 10 miesięcy temu
bfile.h core: slightly better integration of BFile calls 5 miesięcy temu
clock.h way too much, including bopti/topti, timers, and more. 1 rok temu
display-cg.h code review and display driver changes 5 miesięcy temu
display-fx.h code review and display driver changes 5 miesięcy temu
display.h render: add one-parameter dvline() and dhline() 11 miesięcy temu
dma.h code review and display driver changes 5 miesięcy temu
drivers.h core, tmu: add gint_switch(), return to menu, and improve timer code 3 miesięcy temu
exc.h code review and display driver changes 5 miesięcy temu
gint.h core, tmu: add gint_switch(), return to menu, and improve timer code 3 miesięcy temu
gray.h core, tmu: add gint_switch(), return to menu, and improve timer code 3 miesięcy temu
hardware.h code review and display driver changes 5 miesięcy temu
keyboard.h code review and display driver changes 5 miesięcy temu
keycodes.h way too much, including bopti/topti, timers, and more. 1 rok temu
rtc.h code review and display driver changes 5 miesięcy temu
timer.h core, tmu: add gint_switch(), return to menu, and improve timer code 3 miesięcy temu