Alternative library and kernel for add-in development on fx-9860G and fx-CG50 under Linux.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Lephe 9eb723ee53
render: remove the GINT_NEED_VRAM macro
1 miesiąc temu
..
defs support data loading in ILRAM, XRAM and YRAM 3 miesięcy temu
drivers way too much, including bopti/topti, timers, and more. 9 miesięcy temu
mpu dma: add support for all six channels (merges #1) 4 miesięcy temu
std small improvements 2 miesięcy temu
bfile.h core: add BFile syscalls 5 miesięcy temu
clock.h way too much, including bopti/topti, timers, and more. 9 miesięcy temu
display-cg.h render: remove the GINT_NEED_VRAM macro 1 miesiąc temu
display-fx.h render: remove the GINT_NEED_VRAM macro 1 miesiąc temu
display.h render: add one-parameter dvline() and dhline() 3 miesięcy temu
dma.h dma: finalize dma_memset() and dma_memcpy() 3 miesięcy temu
drivers.h expose more platform-agnostic code 3 miesięcy temu
exc.h core: allow custom panics and exception catching 3 miesięcy temu
gint.h bootlog: make a copy for use in gintctl 7 miesięcy temu
gray.h minor new definitions 3 miesięcy temu
hardware.h dma: only expose API on fxcg50 3 miesięcy temu
keyboard.h keyboard: add keydown() in the model 2 miesięcy temu
keycodes.h way too much, including bopti/topti, timers, and more. 9 miesięcy temu
rtc.h way too much, including bopti/topti, timers, and more. 9 miesięcy temu
syscalls.h render: refactor to share functions, and basic text on fxcg50 6 miesięcy temu
timer.h tmu: export definitions, clean stop, expose address 5 miesięcy temu