Procházet zdrojové kódy

added texture deformation with perspective

>> needs to be improved because rendering is not very good
tags/v0.2
util1 před 1 rokem
rodič
revize
257bbd274c
15 změnil soubory, kde provedl 499 přidání a 425 odebrání
 1. binární
    1v13D.g1a
 2. binární
    INIT/CasioRAM.mem
 3. +372
  -374
    build-fx/map
 4. binární
    build-fx/src/FxEngine/1v13D.bin
 5. binární
    build-fx/src/FxEngine/1v13D.elf
 6. binární
    build-fx/src/FxEngine/coord.o
 7. +4
  -1
    build-fx/src/FxEngine/face.d
 8. binární
    build-fx/src/FxEngine/face.o
 9. binární
    build-fx/src/main.o
 10. binární
    pc/Capture du 2019-07-27 17-30-03.png
 11. +53
  -0
    pc/topic.txt
 12. +18
  -23
    src/FxEngine/coord.c
 13. +1
  -1
    src/FxEngine/coord.h
 14. +47
  -25
    src/FxEngine/face.c
 15. +4
  -1
    src/main.c

binární
1v13D.g1a Zobrazit soubor


binární
INIT/CasioRAM.mem Zobrazit soubor


+ 372
- 374
build-fx/map Zobrazit soubor

@@ -29,7 +29,7 @@ Archive member included to satisfy reference by file (symbol)
/home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o)
build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o (_sprintf)
/home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(memory.c.o)
build-fx/src/main.o (_memcpy)
/home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o) (_memcpy)
/home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
/home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dupdate.c.o) (_t6k11_display)
/home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(font5x7.png.o)
@@ -295,7 +295,7 @@ LOAD build-fx/assets/fonts/FxEngine.png.o
LOAD /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a
LOAD /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a
0x0000000000300000 _brom = 0x300000
0x0000000000005254 _srom = ((((0x200 + SIZEOF (.text)) + SIZEOF (.rodata)) + SIZEOF (.gint.drivers)) + SIZEOF (.gint.blocks))
0x00000000000052dc _srom = ((((0x200 + SIZEOF (.text)) + SIZEOF (.rodata)) + SIZEOF (.gint.drivers)) + SIZEOF (.gint.blocks))

.pretext 0x0000000000300200 0x890
*(.pretext.entry)
@@ -334,7 +334,7 @@ LOAD /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a
*(.dtors .dtors.*)
0x0000000000300a90 _etors = .

.text 0x0000000000300a90 0x4628
.text 0x0000000000300a90 0x4710
*(.text .text.*)
.text 0x0000000000300a90 0x154 build-fx/src/FxEngine/libprof.o
0x0000000000300a90 _prof_time
@@ -342,281 +342,279 @@ LOAD /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a
0x0000000000300b08 _prof_init
.text 0x0000000000300be4 0x48 build-fx/src/FxEngine/texture.o
0x0000000000300be4 _FE_get_pixel
.text 0x0000000000300c2c 0x554 build-fx/src/FxEngine/coord.o
.text 0x0000000000300c2c 0x54c build-fx/src/FxEngine/coord.o
0x0000000000300c2c _FE_modulo_2pi
0x0000000000300cdc _FE_cos
0x0000000000300e1c _FE_sin
0x0000000000300e44 _FE_calc
0x0000000000300fd8 _FE_set_matrice
.text 0x0000000000301180 0x394 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
0x0000000000301180 _FE_new_frame
0x0000000000301458 _FE_get_fps_history
0x00000000003014b4 _FE_get_fps_current
0x00000000003014d4 _FE_get_fps_min
0x00000000003014f4 _FE_get_fps_max
.text 0x0000000000301514 0x340 build-fx/src/FxEngine/face.o
0x00000000003015a4 _FE_draw_face
.text 0x0000000000301854 0xc0 build-fx/src/FxEngine/zbuffer.o
0x0000000000301854 _FE_zbuffer_clear
0x00000000003018c0 _FE_zbuffer_set_dist
.text 0x0000000000301914 0x0 build-fx/src/main.o
.text.startup 0x0000000000301914 0xa4 build-fx/src/main.o
0x0000000000301914 _main
.text 0x00000000003019b8 0x74 build-fx/src/controls.o
0x00000000003019b8 _init_controls
0x00000000003019c8 _reload_fps_displaying
0x00000000003019ec _display_fps
.text 0x0000000000301a2c 0x150 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
0x0000000000301b70 _clock_freq
.text 0x0000000000301b7c 0x2c8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
0x0000000000301d20 _pollevent
0x0000000000301e0c _waitevent
.text 0x0000000000301e44 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(hardware.c.o)
.text 0x0000000000301e44 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(syscalls.S.o)
.text 0x0000000000301e44 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(start.c.o)
.text 0x0000000000301e44 0x1f4 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(mmu.c.o)
0x0000000000301e44 _tlb_addr
0x0000000000301e58 _tlb_data
0x0000000000301e6c _tlb_mapped_memory
0x0000000000301f40 _utlb_addr
0x0000000000301f50 _utlb_data
0x0000000000301f60 _utlb_mapped_memory
.text 0x0000000000302038 0x56c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
0x0000000000302358 _timer_setup
0x00000000003023e8 _timer_delay
0x0000000000302448 _timer_start
0x000000000030247c _timer_reload
0x000000000030249c _timer_pause
0x00000000003024d0 _timer_stop
0x000000000030252c _timer_timeout
0x0000000000302538 _timer_address
0x0000000000302574 _timer_clear
.text 0x00000000003025a4 0x9c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
0x00000000003025a4 _dsize
.text 0x0000000000302640 0x50 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dpixel.c.o)
0x0000000000302640 _dpixel
.text 0x0000000000302690 0x54 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dimage.c.o)
0x0000000000302690 _dimage
0x00000000003026c4 _dsubimage
.text 0x00000000003026e4 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dupdate.c.o)
0x00000000003026e4 _dupdate
0x00000000003026fc _dupdate_noint
.text 0x0000000000302708 0x4c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dclear.c.o)
0x0000000000302708 _dclear
.text 0x0000000000302754 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
.text 0x0000000000302754 0xc00 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o)
0x000000000030307c _kprint_opt
0x00000000003031b4 _kprint
0x000000000030328c _kvsprint
0x00000000003032d4 _sprintf
0x00000000003032fc _vsprintf
0x000000000030331c _snprintf
0x000000000030333c _vsnprintf
.text 0x0000000000303354 0xdc /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(memory.c.o)
0x0000000000303354 _memcpy
0x000000000030340e __memmove
0x0000000000303412 __memcmp
0x0000000000303416 _memset
.text 0x0000000000303430 0x1d8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
0x00000000003034c8 _t6k11_display
0x000000000030359c _t6k11_contrast
0x00000000003035c8 _t6k11_backlight
.text 0x0000000000303608 0x1c8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(getkey.c.o)
0x0000000000303608 _getkey_opt
0x0000000000303788 _getkey
0x0000000000303794 _getkey_repeat
.text 0x00000000003037d0 0x124 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(iokbd.c.o)
0x00000000003037dc _iokbd_row
0x00000000003038c4 _iokbd_scan
.text 0x00000000003038f4 0x170 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(setup.c.o)
0x00000000003039a8 _gint_install
0x0000000000303a4c _gint_unload
.text 0x0000000000303a64 0x2c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(vbr.s.o)
0x0000000000303a64 _gint_setvbr
.text 0x0000000000303a90 0x78 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(gint.c.o)
0x0000000000303a90 _gint_intlevel
0x0000000000303ae4 _gint_inthandler
.text 0x0000000000303b08 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.S.o)
.text 0x0000000000303b08 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(exch.S.o)
.text 0x0000000000303b08 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.s.o)
.text 0x0000000000303b08 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti-asm.s.o)
.text 0x0000000000303b08 0x3b0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti.c.o)
0x0000000000303b08 _bopti_grid
0x0000000000303c5e _bopti_render
0x0000000000303d64 _bopti_render_clip
0x0000000000303e6c _bopti_render_noclip
.text 0x0000000000303eb8 0x9c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(masks.c.o)
0x0000000000303eb8 _masks
.text 0x0000000000303f54 0x60 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti-asm.s.o)
0x0000000000303f54 _bopti_asm_mono
0x0000000000303f7a _bopti_asm_mono_alpha
0x0000000000303fac _bopti_asm_gray
0x0000000000303fb0 _bopti_asm_gray_alpha
.text 0x0000000000303fb4 0x78 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_movmem.o)
0x0000000000303fb4 ___movstr
0x0000000000303fb4 ___movmem
0x0000000000303fe8 ___movmemSI64
0x0000000000303fe8 ___movstrSI64
0x0000000000303fec ___movstrSI60
0x0000000000303fec ___movmemSI60
0x0000000000303ff0 ___movmemSI56
0x0000000000303ff0 ___movstrSI56
0x0000000000303ff4 ___movstrSI52
0x0000000000303ff4 ___movmemSI52
0x0000000000303ff8 ___movstrSI48
0x0000000000303ff8 ___movmemSI48
0x0000000000303ffc ___movstrSI44
0x0000000000303ffc ___movmemSI44
0x0000000000304000 ___movstrSI40
0x0000000000304000 ___movmemSI40
0x0000000000304004 ___movstrSI36
0x0000000000304004 ___movmemSI36
0x0000000000304008 ___movmemSI32
0x0000000000304008 ___movstrSI32
0x000000000030400c ___movmemSI28
0x000000000030400c ___movstrSI28
0x0000000000304010 ___movstrSI24
0x0000000000304010 ___movmemSI24
0x0000000000304014 ___movmemSI20
0x0000000000304014 ___movstrSI20
0x0000000000304018 ___movstrSI16
0x0000000000304018 ___movmemSI16
0x000000000030401c ___movmemSI12
0x000000000030401c ___movstrSI12
0x0000000000304020 ___movmemSI8
0x0000000000304020 ___movstrSI8
0x0000000000304024 ___movmemSI4
0x0000000000304024 ___movstrSI4
.text 0x000000000030402c 0xa0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_sdivsi3.o)
0x000000000030402c ___sdivsi3
.text 0x00000000003040cc 0x6c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivsi3.o)
0x00000000003040ee ___udivsi3
.text 0x0000000000304138 0x1f0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivdi3.o)
0x0000000000304138 ___udivdi3
.text 0x0000000000304328 0x348 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_addsub_df.o)
0x00000000003045cc ___adddf3
0x000000000030461c ___subdf3
.text 0x0000000000304670 0x208 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_mul_df.o)
0x0000000000304670 ___muldf3
.text 0x0000000000304878 0x130 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_div_df.o)
0x0000000000304878 ___divdf3
.text 0x00000000003049a8 0x58 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_gt_df.o)
0x00000000003049a8 ___gtdf2
.text 0x0000000000304a00 0x58 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_ge_df.o)
0x0000000000304a00 ___gedf2
.text 0x0000000000304a58 0x58 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_lt_df.o)
0x0000000000304a58 ___ltdf2
.text 0x0000000000304ab0 0x58 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_le_df.o)
0x0000000000304ab0 ___ledf2
.text 0x0000000000304b08 0x98 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_si_to_df.o)
0x0000000000304b08 ___floatsidf
.text 0x0000000000304ba0 0x8c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_df_to_si.o)
0x0000000000304ba0 ___fixdfsi
.text 0x0000000000304c2c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_thenan_df.o)
*fill* 0x0000000000304c2c 0x4
.text 0x0000000000304c30 0x60 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udiv_qrnnd_16.o)
0x0000000000304c30 ___udiv_qrnnd_16
.text 0x0000000000304c90 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clz.o)
.text 0x0000000000304c90 0x54 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clzsi2.o)
0x0000000000304c90 ___clzsi2
.text 0x0000000000304ce4 0x240 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_pack_df.o)
0x0000000000304ce4 ___pack_d
.text 0x0000000000304f24 0xcc /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_unpack_df.o)
0x0000000000304f24 ___unpack_d
.text 0x0000000000304ff0 0xc8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_fpcmp_parts_df.o)
0x0000000000304ff0 ___fpcmp_parts_d
0x0000000000300fd0 _FE_set_matrice
.text 0x0000000000301178 0x394 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
0x0000000000301178 _FE_new_frame
0x0000000000301450 _FE_get_fps_history
0x00000000003014ac _FE_get_fps_current
0x00000000003014cc _FE_get_fps_min
0x00000000003014ec _FE_get_fps_max
.text 0x000000000030150c 0x3fc build-fx/src/FxEngine/face.o
0x000000000030159c _FE_draw_face
.text 0x0000000000301908 0xc0 build-fx/src/FxEngine/zbuffer.o
0x0000000000301908 _FE_zbuffer_clear
0x0000000000301974 _FE_zbuffer_set_dist
.text 0x00000000003019c8 0x0 build-fx/src/main.o
.text.startup 0x00000000003019c8 0xdc build-fx/src/main.o
0x00000000003019c8 _main
.text 0x0000000000301aa4 0x74 build-fx/src/controls.o
0x0000000000301aa4 _init_controls
0x0000000000301ab4 _reload_fps_displaying
0x0000000000301ad8 _display_fps
.text 0x0000000000301b18 0x150 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
0x0000000000301c5c _clock_freq
.text 0x0000000000301c68 0x2c8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
0x0000000000301e0c _pollevent
0x0000000000301ef8 _waitevent
.text 0x0000000000301f30 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(hardware.c.o)
.text 0x0000000000301f30 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(syscalls.S.o)
.text 0x0000000000301f30 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(start.c.o)
.text 0x0000000000301f30 0x1f4 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(mmu.c.o)
0x0000000000301f30 _tlb_addr
0x0000000000301f44 _tlb_data
0x0000000000301f58 _tlb_mapped_memory
0x000000000030202c _utlb_addr
0x000000000030203c _utlb_data
0x000000000030204c _utlb_mapped_memory
.text 0x0000000000302124 0x56c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
0x0000000000302444 _timer_setup
0x00000000003024d4 _timer_delay
0x0000000000302534 _timer_start
0x0000000000302568 _timer_reload
0x0000000000302588 _timer_pause
0x00000000003025bc _timer_stop
0x0000000000302618 _timer_timeout
0x0000000000302624 _timer_address
0x0000000000302660 _timer_clear
.text 0x0000000000302690 0x9c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
0x0000000000302690 _dsize
.text 0x000000000030272c 0x50 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dpixel.c.o)
0x000000000030272c _dpixel
.text 0x000000000030277c 0x54 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dimage.c.o)
0x000000000030277c _dimage
0x00000000003027b0 _dsubimage
.text 0x00000000003027d0 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dupdate.c.o)
0x00000000003027d0 _dupdate
0x00000000003027e8 _dupdate_noint
.text 0x00000000003027f4 0x4c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dclear.c.o)
0x00000000003027f4 _dclear
.text 0x0000000000302840 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
.text 0x0000000000302840 0xc00 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o)
0x0000000000303168 _kprint_opt
0x00000000003032a0 _kprint
0x0000000000303378 _kvsprint
0x00000000003033c0 _sprintf
0x00000000003033e8 _vsprintf
0x0000000000303408 _snprintf
0x0000000000303428 _vsnprintf
.text 0x0000000000303440 0xdc /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(memory.c.o)
0x0000000000303440 _memcpy
0x00000000003034fa __memmove
0x00000000003034fe __memcmp
0x0000000000303502 _memset
.text 0x000000000030351c 0x1d8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
0x00000000003035b4 _t6k11_display
0x0000000000303688 _t6k11_contrast
0x00000000003036b4 _t6k11_backlight
.text 0x00000000003036f4 0x1c8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(getkey.c.o)
0x00000000003036f4 _getkey_opt
0x0000000000303874 _getkey
0x0000000000303880 _getkey_repeat
.text 0x00000000003038bc 0x124 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(iokbd.c.o)
0x00000000003038c8 _iokbd_row
0x00000000003039b0 _iokbd_scan
.text 0x00000000003039e0 0x170 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(setup.c.o)
0x0000000000303a94 _gint_install
0x0000000000303b38 _gint_unload
.text 0x0000000000303b50 0x2c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(vbr.s.o)
0x0000000000303b50 _gint_setvbr
.text 0x0000000000303b7c 0x78 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(gint.c.o)
0x0000000000303b7c _gint_intlevel
0x0000000000303bd0 _gint_inthandler
.text 0x0000000000303bf4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.S.o)
.text 0x0000000000303bf4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(exch.S.o)
.text 0x0000000000303bf4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.s.o)
.text 0x0000000000303bf4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti-asm.s.o)
.text 0x0000000000303bf4 0x3b0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti.c.o)
0x0000000000303bf4 _bopti_grid
0x0000000000303d4a _bopti_render
0x0000000000303e50 _bopti_render_clip
0x0000000000303f58 _bopti_render_noclip
.text 0x0000000000303fa4 0x9c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(masks.c.o)
0x0000000000303fa4 _masks
.text 0x0000000000304040 0x60 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti-asm.s.o)
0x0000000000304040 _bopti_asm_mono
0x0000000000304066 _bopti_asm_mono_alpha
0x0000000000304098 _bopti_asm_gray
0x000000000030409c _bopti_asm_gray_alpha
.text 0x00000000003040a0 0x78 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_movmem.o)
0x00000000003040a0 ___movstr
0x00000000003040a0 ___movmem
0x00000000003040d4 ___movmemSI64
0x00000000003040d4 ___movstrSI64
0x00000000003040d8 ___movstrSI60
0x00000000003040d8 ___movmemSI60
0x00000000003040dc ___movmemSI56
0x00000000003040dc ___movstrSI56
0x00000000003040e0 ___movstrSI52
0x00000000003040e0 ___movmemSI52
0x00000000003040e4 ___movstrSI48
0x00000000003040e4 ___movmemSI48
0x00000000003040e8 ___movstrSI44
0x00000000003040e8 ___movmemSI44
0x00000000003040ec ___movstrSI40
0x00000000003040ec ___movmemSI40
0x00000000003040f0 ___movstrSI36
0x00000000003040f0 ___movmemSI36
0x00000000003040f4 ___movmemSI32
0x00000000003040f4 ___movstrSI32
0x00000000003040f8 ___movmemSI28
0x00000000003040f8 ___movstrSI28
0x00000000003040fc ___movstrSI24
0x00000000003040fc ___movmemSI24
0x0000000000304100 ___movmemSI20
0x0000000000304100 ___movstrSI20
0x0000000000304104 ___movstrSI16
0x0000000000304104 ___movmemSI16
0x0000000000304108 ___movmemSI12
0x0000000000304108 ___movstrSI12
0x000000000030410c ___movmemSI8
0x000000000030410c ___movstrSI8
0x0000000000304110 ___movmemSI4
0x0000000000304110 ___movstrSI4
.text 0x0000000000304118 0xa0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_sdivsi3.o)
0x0000000000304118 ___sdivsi3
.text 0x00000000003041b8 0x6c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivsi3.o)
0x00000000003041da ___udivsi3
.text 0x0000000000304224 0x1f0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivdi3.o)
0x0000000000304224 ___udivdi3
.text 0x0000000000304414 0x348 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_addsub_df.o)
0x00000000003046b8 ___adddf3
0x0000000000304708 ___subdf3
.text 0x000000000030475c 0x208 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_mul_df.o)
0x000000000030475c ___muldf3
.text 0x0000000000304964 0x130 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_div_df.o)
0x0000000000304964 ___divdf3
.text 0x0000000000304a94 0x58 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_gt_df.o)
0x0000000000304a94 ___gtdf2
.text 0x0000000000304aec 0x58 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_ge_df.o)
0x0000000000304aec ___gedf2
.text 0x0000000000304b44 0x58 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_lt_df.o)
0x0000000000304b44 ___ltdf2
.text 0x0000000000304b9c 0x58 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_le_df.o)
0x0000000000304b9c ___ledf2
.text 0x0000000000304bf4 0x98 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_si_to_df.o)
0x0000000000304bf4 ___floatsidf
.text 0x0000000000304c8c 0x8c /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_df_to_si.o)
0x0000000000304c8c ___fixdfsi
.text 0x0000000000304d18 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_thenan_df.o)
.text 0x0000000000304d18 0x60 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udiv_qrnnd_16.o)
0x0000000000304d18 ___udiv_qrnnd_16
.text 0x0000000000304d78 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clz.o)
.text 0x0000000000304d78 0x54 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clzsi2.o)
0x0000000000304d78 ___clzsi2
.text 0x0000000000304dcc 0x240 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_pack_df.o)
0x0000000000304dcc ___pack_d
.text 0x000000000030500c 0xcc /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_unpack_df.o)
0x000000000030500c ___unpack_d
.text 0x00000000003050d8 0xc8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_fpcmp_parts_df.o)
0x00000000003050d8 ___fpcmp_parts_d
*(C P)

.gint.blocks 0x00000000003050c0 0x140
.gint.blocks 0x00000000003051a0 0x140
*(.gint.blocks)
.gint.blocks 0x00000000003050c0 0x40 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.S.o)
0x00000000003050c0 _inth_entry_7305
0x00000000003050e0 _inth_entry_7705
.gint.blocks 0x0000000000305100 0x20 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(exch.S.o)
0x0000000000305100 _exch_entry_7705
0x0000000000305100 _exch_entry_7305
.gint.blocks 0x0000000000305120 0xe0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.s.o)
0x0000000000305120 _inth_tmu
0x00000000003051a0 _inth_etmu2
0x00000000003051c0 _inth_etmu_help
0x00000000003051e0 _inth_etmux
.gint.blocks 0x00000000003051a0 0x40 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.S.o)
0x00000000003051a0 _inth_entry_7305
0x00000000003051c0 _inth_entry_7705
.gint.blocks 0x00000000003051e0 0x20 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(exch.S.o)
0x00000000003051e0 _exch_entry_7705
0x00000000003051e0 _exch_entry_7305
.gint.blocks 0x0000000000305200 0xe0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.s.o)
0x0000000000305200 _inth_tmu
0x0000000000305280 _inth_etmu2
0x00000000003052a0 _inth_etmu_help
0x00000000003052c0 _inth_etmux

.gint.drivers 0x0000000000305200 0x90
0x0000000000305200 _bdrv = .
.gint.drivers 0x00000000003052e0 0x90
0x00000000003052e0 _bdrv = .
*(.gint.drivers.0)
*(.gint.drivers.1)
.gint.drivers.1
0x0000000000305200 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
0x0000000000305200 _drv_cpg
0x00000000003052e0 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
0x00000000003052e0 _drv_cpg
*(.gint.drivers.2)
.gint.drivers.2
0x0000000000305224 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
0x0000000000305224 _drv_tmu
0x0000000000305304 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
0x0000000000305304 _drv_tmu
*(.gint.drivers.3)
*(.gint.drivers.4)
.gint.drivers.4
0x0000000000305248 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
0x0000000000305248 _drv_keysc
0x0000000000305328 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
0x0000000000305328 _drv_keysc
*(.gint.drivers.5)
.gint.drivers.5
0x000000000030526c 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
0x000000000030526c _drv_t6k11
0x000000000030534c 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
0x000000000030534c _drv_t6k11
*(.gint.drivers.6)
0x0000000000305290 _edrv = .
0x0000000000305370 _edrv = .

.rodata 0x0000000000305290 0x85c
.rodata 0x0000000000305370 0x7fc
*(.rodata .rodata.*)
.rodata 0x0000000000305290 0x18 build-fx/src/FxEngine/texture.o
0x0000000000305290 _FE_textures
.rodata 0x00000000003052a8 0x18 build-fx/src/FxEngine/coord.o
0x00000000003052a8 _pi_sur2
0x00000000003052b0 _pi2
0x00000000003052b8 _pi
.rodata 0x0000000000305370 0x18 build-fx/src/FxEngine/texture.o
0x0000000000305370 _FE_textures
.rodata 0x0000000000305388 0x18 build-fx/src/FxEngine/coord.o
0x0000000000305388 _pi_sur2
0x0000000000305390 _pi2
0x0000000000305398 _pi
.rodata.str1.4
0x00000000003052c0 0x9 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
*fill* 0x00000000003052c9 0x3
0x00000000003053a0 0x9 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
*fill* 0x00000000003053a9 0x3
.rodata.str1.4
0x00000000003052cc 0x12 build-fx/src/FxEngine/zbuffer.o
*fill* 0x00000000003052de 0x2
.rodata 0x00000000003052e0 0x60 build-fx/src/main.o
0x00000000003053ac 0x12 build-fx/src/FxEngine/zbuffer.o
*fill* 0x00000000003053be 0x2
.rodata.str1.4
0x0000000000305340 0x3 build-fx/src/controls.o
*fill* 0x0000000000305343 0x1
.rodata 0x0000000000305344 0x24 build-fx/assets/img/fps.png.o
0x0000000000305344 _img_fps
0x0000000000305368 _img_fps_end
.rodata 0x0000000000305368 0x204 build-fx/assets/fonts/FxEngine.png.o
0x0000000000305368 _font_FxEngine
0x000000000030556c _font_FxEngine_end
0x00000000003053c0 0x3 build-fx/src/controls.o
*fill* 0x00000000003053c3 0x1
.rodata 0x00000000003053c4 0x24 build-fx/assets/img/fps.png.o
0x00000000003053c4 _img_fps
0x00000000003053e8 _img_fps_end
.rodata 0x00000000003053e8 0x204 build-fx/assets/fonts/FxEngine.png.o
0x00000000003053e8 _font_FxEngine
0x00000000003055ec _font_FxEngine_end
.rodata.str1.4
0x000000000030556c 0x4 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
0x00000000003055ec 0x4 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
.rodata.str1.4
0x0000000000305570 0x6 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
*fill* 0x0000000000305576 0x2
0x00000000003055f0 0x6 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
*fill* 0x00000000003055f6 0x2
.rodata.str1.4
0x0000000000305578 0x4 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
.rodata 0x000000000030557c 0x18 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
0x00000000003055f8 0x4 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
.rodata 0x00000000003055fc 0x18 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
.rodata.str1.4
0x0000000000305594 0x31 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o)
*fill* 0x00000000003055c5 0x3
0x0000000000305614 0x31 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o)
*fill* 0x0000000000305645 0x3
.rodata.str1.4
0x00000000003055c8 0x8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
0x0000000000305648 0x8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
0x6 (size before relaxing)
.rodata 0x00000000003055d0 0x408 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(font5x7.png.o)
0x00000000003055d0 _gint_font5x7
0x00000000003059d8 _gint_font5x7_end
.rodata 0x00000000003059d8 0x14 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_thenan_df.o)
0x00000000003059d8 ___thenan_df
.rodata 0x00000000003059ec 0x100 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clz.o)
0x00000000003059ec ___clz_tab
.rodata 0x0000000000305650 0x408 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(font5x7.png.o)
0x0000000000305650 _gint_font5x7
0x0000000000305a58 _gint_font5x7_end
.rodata 0x0000000000305a58 0x14 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_thenan_df.o)
0x0000000000305a58 ___thenan_df
.rodata 0x0000000000305a6c 0x100 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clz.o)
0x0000000000305a6c ___clz_tab

.rela.dyn 0x0000000000305aec 0x0
.rela.text 0x0000000000305aec 0x0 build-fx/src/FxEngine/coord.o
.rela.dyn 0x0000000000305b6c 0x0
.rela.text 0x0000000000305b6c 0x0 build-fx/src/FxEngine/coord.o
.rela.pretext.entry
0x0000000000305aec 0x0 build-fx/src/FxEngine/coord.o
0x0000000000305b6c 0x0 build-fx/src/FxEngine/coord.o
0x0000000008100000 . = ORIGIN (ram)

.bss 0x0000000008100000 0x5b0
.bss 0x0000000008100000 0x600
0x0000000008100000 _rbss = .
*(.bss COMMON)
.bss 0x0000000008100000 0x10 build-fx/src/FxEngine/libprof.o
@@ -624,142 +622,142 @@ LOAD /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a
0x0000000008100004 _prof_elapsed
0x0000000008100008 _prof_rec
.bss 0x0000000008100010 0x0 build-fx/src/FxEngine/texture.o
.bss 0x0000000008100010 0x0 build-fx/src/FxEngine/coord.o
.bss 0x0000000008100010 0x30 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
0x0000000008100010 _FE_user
COMMON 0x0000000008100040 0x18 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
0x0000000008100040 _FE_dh
0x0000000008100048 _FE_dv
0x0000000008100050 _FE_roulis
.bss 0x0000000008100058 0x0 build-fx/src/FxEngine/face.o
.bss 0x0000000008100058 0x4 build-fx/src/FxEngine/zbuffer.o
.bss 0x000000000810005c 0x0 build-fx/src/main.o
.bss 0x000000000810005c 0xa build-fx/src/controls.o
.bss 0x0000000008100066 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
*fill* 0x0000000008100066 0x2
.bss 0x0000000008100068 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
.bss 0x000000000810008c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(hardware.c.o)
.bss 0x000000000810008c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(syscalls.S.o)
.bss 0x000000000810008c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(start.c.o)
.bss 0x000000000810008c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(mmu.c.o)
.bss 0x000000000810008c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
.bss 0x000000000810008c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
.bss 0x000000000810008c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dpixel.c.o)
.bss 0x000000000810008c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dimage.c.o)
.bss 0x000000000810008c 0x400 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dupdate.c.o)
.bss 0x000000000810048c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dclear.c.o)
.bss 0x000000000810048c 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
.bss 0x000000000810048c 0x114 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o)
.bss 0x00000000081005a0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(memory.c.o)
.bss 0x00000000081005a0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
.bss 0x00000000081005a0 0xc /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(getkey.c.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(iokbd.c.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(setup.c.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(vbr.s.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(gint.c.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.S.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(exch.S.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.s.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti-asm.s.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti.c.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(masks.c.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti-asm.s.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_movmem.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_sdivsi3.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivsi3.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivdi3.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_addsub_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_mul_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_div_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_gt_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_ge_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_lt_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_le_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_si_to_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_df_to_si.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_thenan_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udiv_qrnnd_16.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clz.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clzsi2.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_pack_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_unpack_df.o)
.bss 0x00000000081005ac 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_fpcmp_parts_df.o)
.bss 0x0000000008100010 0x48 build-fx/src/FxEngine/coord.o
.bss 0x0000000008100058 0x30 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
0x0000000008100058 _FE_user
COMMON 0x0000000008100088 0x18 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
0x0000000008100088 _FE_dh
0x0000000008100090 _FE_dv
0x0000000008100098 _FE_roulis
.bss 0x00000000081000a0 0x0 build-fx/src/FxEngine/face.o
.bss 0x00000000081000a0 0x4 build-fx/src/FxEngine/zbuffer.o
.bss 0x00000000081000a4 0x0 build-fx/src/main.o
.bss 0x00000000081000a4 0xa build-fx/src/controls.o
.bss 0x00000000081000ae 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
*fill* 0x00000000081000ae 0x2
.bss 0x00000000081000b0 0x24 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
.bss 0x00000000081000d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(hardware.c.o)
.bss 0x00000000081000d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(syscalls.S.o)
.bss 0x00000000081000d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(start.c.o)
.bss 0x00000000081000d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(mmu.c.o)
.bss 0x00000000081000d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
.bss 0x00000000081000d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
.bss 0x00000000081000d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dpixel.c.o)
.bss 0x00000000081000d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dimage.c.o)
.bss 0x00000000081000d4 0x400 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dupdate.c.o)
.bss 0x00000000081004d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dclear.c.o)
.bss 0x00000000081004d4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
.bss 0x00000000081004d4 0x114 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o)
.bss 0x00000000081005e8 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(memory.c.o)
.bss 0x00000000081005e8 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
.bss 0x00000000081005e8 0xc /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(getkey.c.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(iokbd.c.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(setup.c.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(vbr.s.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(gint.c.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.S.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(exch.S.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.s.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti-asm.s.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti.c.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(masks.c.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti-asm.s.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_movmem.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_sdivsi3.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivsi3.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivdi3.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_addsub_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_mul_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_div_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_gt_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_ge_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_lt_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_le_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_si_to_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_df_to_si.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_thenan_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udiv_qrnnd_16.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clz.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clzsi2.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_pack_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_unpack_df.o)
.bss 0x00000000081005f4 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_fpcmp_parts_df.o)
*(B R)
0x00000000081005b0 . = ALIGN (0x10)
*fill* 0x00000000081005ac 0x4
0x00000000000005b0 _sbss = SIZEOF (.bss)
0x0000000008100600 . = ALIGN (0x10)
*fill* 0x00000000081005f4 0xc
0x0000000000000600 _sbss = SIZEOF (.bss)

.data 0x00000000081005b0 0x110 load address 0x0000000000305aec
0x0000000000305aec _ldata = LOADADDR (.data)
0x00000000081005b0 _rdata = .
.data 0x0000000008100600 0x90 load address 0x0000000000305b6c
0x0000000000305b6c _ldata = LOADADDR (.data)
0x0000000008100600 _rdata = .
*(.data .data.*)
.data 0x00000000081005b0 0x0 build-fx/src/FxEngine/libprof.o
.data 0x00000000081005b0 0x0 build-fx/src/FxEngine/texture.o
.data 0x00000000081005b0 0x80 build-fx/src/FxEngine/coord.o
.data 0x0000000008100630 0x8 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
.data 0x0000000008100638 0x0 build-fx/src/FxEngine/face.o
.data 0x0000000008100638 0x0 build-fx/src/FxEngine/zbuffer.o
.data 0x0000000008100638 0x0 build-fx/src/main.o
.data 0x0000000008100638 0x0 build-fx/src/controls.o
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(hardware.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(syscalls.S.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(start.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(mmu.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dpixel.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dimage.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dupdate.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dclear.c.o)
.data 0x0000000008100638 0x8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
0x0000000008100638 _topti_font
0x000000000810063c _gint_default_font
.data 0x0000000008100640 0x68 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o)
0x0000000008100640 _kprint_formatters
.data 0x00000000081006a8 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(memory.c.o)
.data 0x00000000081006a8 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
.data 0x00000000081006a8 0x8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(getkey.c.o)
.data 0x00000000081006b0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(iokbd.c.o)
.data 0x00000000081006b0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(setup.c.o)
.data 0x00000000081006b0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(vbr.s.o)
.data 0x00000000081006b0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(gint.c.o)
.data 0x00000000081006b0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.S.o)
.data 0x00000000081006b0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(exch.S.o)
.data 0x00000000081006b0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.s.o)
.data 0x00000000081006b0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti-asm.s.o)
.data 0x00000000081006b0 0x10 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti.c.o)
0x00000000081006b0 _bopti_asm
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(masks.c.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti-asm.s.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_movmem.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_sdivsi3.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivsi3.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivdi3.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_addsub_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_mul_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_div_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_gt_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_ge_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_lt_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_le_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_si_to_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_df_to_si.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_thenan_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udiv_qrnnd_16.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clz.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clzsi2.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_pack_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_unpack_df.o)
.data 0x00000000081006c0 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_fpcmp_parts_df.o)
.data 0x0000000008100600 0x0 build-fx/src/FxEngine/libprof.o
.data 0x0000000008100600 0x0 build-fx/src/FxEngine/texture.o
.data 0x0000000008100600 0x0 build-fx/src/FxEngine/coord.o
.data 0x0000000008100600 0x8 build-fx/src/FxEngine/FxEngine.o
.data 0x0000000008100608 0x0 build-fx/src/FxEngine/face.o
.data 0x0000000008100608 0x0 build-fx/src/FxEngine/zbuffer.o
.data 0x0000000008100608 0x0 build-fx/src/main.o
.data 0x0000000008100608 0x0 build-fx/src/controls.o
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(cpg.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(keysc.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(hardware.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(syscalls.S.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(start.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(mmu.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(tmu.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dpixel.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dimage.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dupdate.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(dclear.c.o)
.data 0x0000000008100608 0x8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti.c.o)
0x0000000008100608 _topti_font
0x000000000810060c _gint_default_font
.data 0x0000000008100610 0x68 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(stdio.c.o)
0x0000000008100610 _kprint_formatters
.data 0x0000000008100678 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(memory.c.o)
.data 0x0000000008100678 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(t6k11.c.o)
.data 0x0000000008100678 0x8 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(getkey.c.o)
.data 0x0000000008100680 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(iokbd.c.o)
.data 0x0000000008100680 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(setup.c.o)
.data 0x0000000008100680 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(vbr.s.o)
.data 0x0000000008100680 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(gint.c.o)
.data 0x0000000008100680 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.S.o)
.data 0x0000000008100680 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(exch.S.o)
.data 0x0000000008100680 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(inth.s.o)
.data 0x0000000008100680 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(topti-asm.s.o)
.data 0x0000000008100680 0x10 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti.c.o)
0x0000000008100680 _bopti_asm
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(masks.c.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgint-fx.a(bopti-asm.s.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_movmem.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_sdivsi3.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivsi3.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udivdi3.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_addsub_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_mul_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_div_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_gt_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_ge_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_lt_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_le_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_si_to_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_df_to_si.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_thenan_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_udiv_qrnnd_16.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clz.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_clzsi2.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_pack_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_unpack_df.o)
.data 0x0000000008100690 0x0 /home/util1/Bureau/MILAN/gcc/lib/gcc/sh3eb-elf/9.1.0/libgcc.a(_fpcmp_parts_df.o)
*(D)
0x00000000081006c0 . = ALIGN (0x10)
0x0000000008100690 . = ALIGN (0x10)

.data.4 0x00000000081006c0 0x0 load address 0x0000000000305bfc
.data.4 0x0000000008100690 0x0 load address 0x0000000000305bfc
*(.data.4)
0x00000000081006c0 . = ALIGN (0x10)
0x0000000000000110 _sdata = (SIZEOF (.data) + SIZEOF (.data.4))
0x0000000008100690 . = ALIGN (0x10)
0x0000000000000090 _sdata = (SIZEOF (.data) + SIZEOF (.data.4))
0x000000008800df00 _gint_vbr = 0x8800df00
0x000000008800f400 . = ORIGIN (rram)binární
build-fx/src/FxEngine/1v13D.bin Zobrazit soubor


binární
build-fx/src/FxEngine/1v13D.elf Zobrazit soubor


binární
build-fx/src/FxEngine/coord.o Zobrazit soubor


+ 4
- 1
build-fx/src/FxEngine/face.d Zobrazit soubor

@@ -1,5 +1,6 @@
build-fx/src/FxEngine/face.o: src/FxEngine/face.c src/FxEngine/face.h \
src/FxEngine/coord.h src/FxEngine/FxEngine.h src/FxEngine/zbuffer.h
src/FxEngine/coord.h src/FxEngine/FxEngine.h src/FxEngine/zbuffer.h \
src/FxEngine/texture.h

src/FxEngine/face.h:

@@ -8,3 +9,5 @@ src/FxEngine/coord.h:
src/FxEngine/FxEngine.h:

src/FxEngine/zbuffer.h:

src/FxEngine/texture.h:

binární
build-fx/src/FxEngine/face.o Zobrazit soubor


binární
build-fx/src/main.o Zobrazit soubor


binární
pc/Capture du 2019-07-27 17-30-03.png Zobrazit soubor

Před Za
Šířka: 267  |  Výška: 148  |  Velikost: 743 B

+ 53
- 0
pc/topic.txt Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,53 @@
[img=5142x256|center]https://www.planet-casio.com/files/forums/accueil-164775.png[/img][i]Image destinée a être dans le futur un écran d'accueil[/i]
[img=128x64|center]https://www.planet-casio.com/files/forums/sniper-164767.png[/img]
Bonjour à tous !
[justify]Ce topic regroupe l'ensemble des évolutions du projet de jeu 1v1 3D.


[big][b]Brève présentation du jeu :[/b][/big]
[justify][b]1v1 3D[/b] est un projet de[b] jeu de tir à la première personne[/b] (fps) en multijoueur sur graph 75/85/95 en utilisant le cable 3pin...
Vous êtes en l'an 2119, et l'homme vit maintenant sous terre. La guerre fait rage entre les différents clans qui essayent de s'accaparer la terre entière... Vous spawnez dans un tunnel désaffecté et vous avez pour mission d'éliminer tout intrus. Cependant, la répartition des territoires et loin d'être claire, et votre adversaire vous traquera, jusqu'à ce que l'un d'entre vous tue l'autre...
Avant de commencer la partie il vous faudra choisir l'une des 3 armes disponibles :[/justify]:here: Le pistolet simple (fréquence de tir moyenne, dégâts moyens, et croix pour viser)
:here: Le fusil d'assaut (fréquence élevée, faibles dégâts par balle, et croix pour viser)
:here: Le pistolet laser (rechargement long, mais dégâts puissants, pas de croix et présence d'un viseur avec zoom et masque)


[big][big][b]Avancement du projet :[/b][/big][/big]

Ce moteur 3d, du nom de FxEngine, est en cours de développement. Je suis actuellement en train de le réécrire sous GNU linux. Cela prend du temps car j'essaie de le rendre réutilisable dans d'autres jeux.

[big][b]Progrès publiés :[/b][/big]
[spoiler=1: version du CASIO fx9860 SDK|Un premier jet très moyen en de performances][big]Alpha 1[/big]
J'ai un peu travaillé sur le sujet, notamment sur comment déformer les textures et j'arrive mainenant à des resultats comme ça :
[img=center]https://www.planet-casio.com/files/forums/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20de%202019-07-02%2018-34-49-164778.png[/img]
[img=center]https://www.planet-casio.com/files/forums/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20de%202019-07-02%2018-45-09-166943.png[/img]
Donc le rendu est ok, la taille de l'image rendue est de 124x85 mais toutes les variables sont des [blue][courier]double[/courier][/blue] et donc le rendu est très lent, à en juger par le le nombre de FPS affiché en bas (bon, on calc c'est un chouia plus rapide, parce que ici je fais tourner le logiciel avec wine mais 6-7 FPS pour une pyramide pas super proche, ça ne fait pas rêver).
Il faudra donc que je transforme le système de codage des coordonnées en [blue][courier]int[/courier][/blue] et optimiser la fonction de rendu des textures.
Je compte réécrire tout de zéro afin de pouvoir ajouter le clipping et la suppression des faces cachées.
Vous pouvez d'ailleurs noter la présence en bas d'une partie du futur affichage ingame !

Au point où j'en suis, j'utilise les libs suivantes :
[code]MonochromeLib de pierrotll
LibText de lephenixnoir[/code]
[/spoiler]

[big]2: Version GNU Linux + gcc + fxsdk + gint[/big]

Attention, vous allez certainement être surpris !
J'ai réécrit mon programme de zéro, et appliqué les optimisations suivantes :
Optimisation 1 : J'ai réécrit mon programme, en utilisant à 99,99% des entiers.
Optimisation 2 : J'ai ajouté la notion de coté visible d'une face.
Optimisation 3 : J'ai changé la méthode de conversion des coordonnées, j'utilise maintenant les matrices de rotation.
Optimisation 4 : Un grosse optimisation au niveau de l'affichage des triangles, notamment une suppression du cas par cas pour une boucle plus légère.

Ces quatre optimisations, associées à l'utilisation du puissant compilateur gcc, et de gint (par Lephenixnoir) qui remplace les syscalls peu optimisés de CASIO, permettent d'obtenir le rendu de triangle, à charge égale, d'une vitesse environ 20 fois supérieure (oui, 20 fois, vous ne rêvez pas !).

[img=center]https://www.planet-casio.com/files/forums/Capture%20du%202019-07-27%2017-30-03-167623.png[/img]

Je vais compléter prochainement ma fonction de rendu de textures, qui ne donne pas des résultats agréables, car la gestion de la perspective est encore incomplète (voir cette photo moins flatteuse) :
Vous pouvez allez voir le dépot git [url=https://gitea.planet-casio.com/Milang/1v13d]ici[/url].
Le moteur FxEngine est aussi accessible, mais pour l'instant incomplet. A partir du moment où elles auront atteint un minimum de stabilité je publierai en tant que programme. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez !

+ 18
- 23
src/FxEngine/coord.c Zobrazit soubor

@@ -53,12 +53,11 @@ double FE_sin(double angle)

#define sgn(x) (x>=0?x:-x)

static double matrice[4][4]=
static double matrice[3][3]=
{
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,0},
{0,0,0,1}
{0,0,0},
{0,0,0},
{0,0,0}
};

void FE_calc(FE_point* point)
@@ -68,31 +67,34 @@ void FE_calc(FE_point* point)
temp.y = point->real.y - FE_user.y;
temp.z = point->real.z - FE_user.z;

point->translated.x = (double)(matrice[0][0]*(double)temp.x + matrice[0][1]*(double)temp.y + matrice[0][2]*(double)temp.z);
point->translated.z = (double)(matrice[1][0]*(double)temp.x + matrice[1][1]*(double)temp.y + matrice[1][2]*(double)temp.z);
point->translated.y = (double)(matrice[2][0]*(double)temp.x + matrice[2][1]*(double)temp.y + matrice[2][2]*(double)temp.z);
point->rotated.x = (double)(matrice[0][0]*(double)temp.x + matrice[0][1]*(double)temp.y + matrice[0][2]*(double)temp.z);
point->rotated.z = (double)(matrice[1][0]*(double)temp.x + matrice[1][1]*(double)temp.y + matrice[1][2]*(double)temp.z);
point->rotated.y = (double)(matrice[2][0]*(double)temp.x + matrice[2][1]*(double)temp.y + matrice[2][2]*(double)temp.z);

//point->translated.x*=10;
//point->translated.y*=10;
point->translated.x*=64;
point->translated.y*=64;
point->rotated.x*=64;
point->rotated.y*=64;
point->translated.z=point->rotated.z;
if (point->translated.z>0)
{
point->translated.x/=point->translated.z;
point->translated.y/=point->translated.z;
point->translated.x=point->rotated.x/point->translated.z;
point->translated.y=point->rotated.y/point->translated.z;
}
else
{
point->translated.x*=10000*sgn(point->translated.z);
point->translated.y*=10000*sgn(point->translated.z);
point->translated.x=point->rotated.x*10000*sgn(point->translated.z);
point->translated.y=point->rotated.y*10000*sgn(point->translated.z);
}
(point->translated.x*1000)/point->translated.z;
(point->translated.y*1000)/point->translated.z;

point->translated.x+=63;
point->translated.y+=31;
}


// FIABLE
void FE_set_matrice(void)
{
const double A=FE_cos(FE_dv), B=FE_sin(FE_dv);
@@ -104,20 +106,13 @@ void FE_set_matrice(void)
matrice[0][0]=C*E;
matrice[0][1]=-C*F;
matrice[0][2]=D;
//matrice[0][3]=0;

matrice[1][0]=BD*E+A*F;
matrice[1][1]=-BD*F+A*E;
matrice[1][2]=-B*C;
//matrice[1][3]=0;

matrice[2][0]=-AD*E+B*F;
matrice[2][1]=AD*F+B*E;
matrice[2][2]=A*C;
//matrice[2][2]=0;

//matrice[3][0]=0;
//matrice[3][1]=0;
//matrice[3][2]=0;
//matrice[3][3]=1;
}

+ 1
- 1
src/FxEngine/coord.h Zobrazit soubor

@@ -8,7 +8,7 @@ struct FE_position

typedef struct FE_point FE_point;
struct FE_point
{FE_position real,translated;};
{FE_position real,translated,rotated};


void FE_calc(FE_point* point);


+ 47
- 25
src/FxEngine/face.c Zobrazit soubor

@@ -1,4 +1,5 @@
#include "face.h"
#include "texture.h"
#include "zbuffer.h"
#include <stdbool.h>
#include <gint/display.h>
@@ -61,7 +62,6 @@ static bool get_x(int y, line const * segment, int * x)
}void FE_draw_face(FE_face const * face)
{
if (sens_horaire(face)!=face->visible)
@@ -84,43 +84,68 @@ void FE_draw_face(FE_face const * face)

if (cotes[0].no_line||cotes[1].no_line||cotes[2].no_line)
return;


const int xmin=min(face->s1->translated.x,min(face->s2->translated.x,face->s3->translated.x));
const int xmax=max(face->s1->translated.x,max(face->s2->translated.x,face->s3->translated.x));

const int ymin=max(min(face->s1->translated.y,min(face->s2->translated.y,face->s3->translated.y)),0);
const int ymax=min(max(face->s1->translated.y,max(face->s2->translated.y,face->s3->translated.y)),63);

const int xAB=face->s2->translated.x-face->s1->translated.x, yAB=face->s2->translated.y-face->s1->translated.y;
const int xAC=face->s3->translated.x-face->s1->translated.x, yAC=face->s3->translated.y-face->s1->translated.y;
const int xAB=face->s2->translated.x-face->s1->translated.x, yAB=face->s2->translated.y-face->s1->translated.y, zAB=face->s2->translated.z-face->s1->translated.z;
const int xAC=face->s3->translated.x-face->s1->translated.x, yAC=face->s3->translated.y-face->s1->translated.y, zAC=face->s3->translated.z-face->s1->translated.z;
const int diviseur_commun=(xAB*yAC-yAB*xAC); //(multiplier par 10000)

const int fact_1=(10000*yAC)/diviseur_commun, fact_2=(10000*xAC)/diviseur_commun;
const int fact_3=(10000*xAB)/diviseur_commun, fact_4=(10000*yAB)/diviseur_commun;
const int r_xAB=face->s2->rotated.x-face->s1->rotated.x, r_yAB=face->s2->rotated.y-face->s1->rotated.y;
const int r_xAC=face->s3->rotated.x-face->s1->rotated.x, r_yAC=face->s3->rotated.y-face->s1->rotated.y;

const int r_diviseur_commun=(r_xAB*r_yAC-r_yAB*r_xAC);
const int r_fact_1=(10000*r_yAC)/r_diviseur_commun, r_fact_2=(10000*r_xAC)/r_diviseur_commun;
const int r_fact_3=(10000*r_xAB)/r_diviseur_commun, r_fact_4=(10000*r_yAB)/r_diviseur_commun;

for (int ty=ymin; ty<=ymax; ty++)

for (int y=ymin; y<=ymax; y++)
{
// détermination du xmin et du xmax de la ligne
int tx1,tx2;
// tx1
for (int t=0;t<3;t++)
{if (get_x(ty,&cotes[t],&tx1)) break;}
{if (get_x(y,&cotes[t],&tx1)) break;}
for (int t=0;t<3;t++)
{if (get_x(ty,&cotes[t],&tx2)&&tx1!=tx2) break;}
{if (get_x(y,&cotes[t],&tx2)&&tx1!=tx2) break;}
const int txmin=max(min(tx1,tx2),0), txmax=min(max(tx1,tx2),127);
for (int tx=txmin; tx<=txmax; tx++)
for (int x=txmin; x<=txmax; x++)
{
int vx,vy,vz;
int xcalc=tx-face->s1->translated.x, ycalc=ty-face->s1->translated.y;
vx=(xcalc*fact_1-ycalc*fact_2)/1250;
vy=(ycalc*fact_3-xcalc*fact_4)/1250;
vz=face->s1->translated.z + (vx*cotes[0].dz + vy*cotes[1].dz)/8;
if (FE_zbuffer_set_dist(tx,ty,vz))
dpixel(tx,ty,3*FE_get_pixel(face->texturenum,vx,vy));
int xcalc,ycalc,vx,vy,vz,z,rx,ry;
// initialisation des variables temporaires au calcul de vx, vy
xcalc=x-face->s1->translated.x;
ycalc=y-face->s1->translated.y;

// calcul de vx,vy, et vz sans la déformation
vx=(xcalc*fact_1-ycalc*fact_2); // 0 <vx< 10_000
vy=(ycalc*fact_3-xcalc*fact_4); // idem

vz=face->s1->translated.z + (vx*zAB+vy*zAC)/10000;

// transformation
rx=x-63; // on determine le centre de l'écran comme le point X(63,31)
ry=y-31;
rx*=vz; // on annule la perspective
ry*=vz;

// deuxieme processus de calcul (avec déformation)
xcalc=rx-face->s1->rotated.x;
ycalc=ry-face->s1->rotated.y;

vx=(xcalc*r_fact_1-ycalc*r_fact_2);
vy=(ycalc*r_fact_3-xcalc*r_fact_4);


z=face->s1->translated.z + (vx*zAB+vy*zAC)/10000;

// Affichage du point
if (FE_zbuffer_set_dist(x,y,z))
dpixel(x, y, 3*FE_get_pixel(face->texturenum,vx/1250,vy/1250)); // 3* means cast to black and white, and vx,and vy casted between 0 and 7
}
}

@@ -132,7 +157,4 @@ void FE_draw_face(FE_face const * face)
// soit diviseur_commun = (xAB*yAC-yAB*xAC)
// x=xAM*yAC/diviseur_commun-yAM*xAC/diviseur_commun
// y=yAM*xAB/diviseur_commun-xAM*yAB/diciseur_commun}

+ 4
- 1
src/main.c Zobrazit soubor

@@ -12,8 +12,10 @@ int main(void)
{
init_controls();
dclear(C_WHITE);
FE_point point[4]={{10,0,0,0,0,0},{10,10,0,0,0,0},{10,0,10,0,0,0},{10,10,10,0,0,0}};
FE_point point[4]={{{10,0,0},{0,0,0}},{{10,10,0},{0,0,0}},{{10,0,10},{0,0,0}},{{10,10,10},{0,0,0}}};
FE_face face={&point[0],&point[1],&point[2],1,2};
FE_face face2={&point[3],&point[1],&point[2],0,2};

while (1)
{
FE_new_frame();
@@ -28,6 +30,7 @@ int main(void)
}
}
FE_draw_face(&face);
FE_draw_face(&face2);
display_fps(100,56);
}
getkey();


Načítá se…
Zrušit
Uložit