The bitmap wars source code
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
246B

 1. #include <gint/display.h>
 2. #include <gint/keyboard.h>
 3. #include "map.h"
 4. int main(void)
 5. {
 6. dclear(C_WHITE);
 7. dtext(1, 1, "Sample fxSDK add-in.", C_BLACK, C_NONE);
 8. dupdate();
 9. create_map();
 10. display();
 11. getkey();
 12. return 1;
 13. }