The bitmap wars source code
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

16 satır
246B

 1. #include <gint/display.h>
 2. #include <gint/keyboard.h>
 3. #include "map.h"
 4. int main(void)
 5. {
 6. dclear(C_WHITE);
 7. dtext(1, 1, "Sample fxSDK add-in.", C_BLACK, C_NONE);
 8. dupdate();
 9. create_map();
 10. display();
 11. getkey();
 12. return 1;
 13. }