Преглед на файлове

Ajout de l'exemple

master
Fife преди 4 години
родител
ревизия
ed520c08d4
променени са 2 файла, в които са добавени 17 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -1
      AldeBasiClib.h
  2. +15
    -1
      exemple.c

+ 2
- 1
AldeBasiClib.h Целия файл

@@ -3,7 +3,8 @@

#include "MonochromeLib.h"

#define If if{
#define If if
#define Then {
#define IfEnd }

#define While(txt) while(txt){


+ 15
- 1
exemple.c Целия файл

@@ -2,12 +2,26 @@
#include "fxlib.h"
#include "AldeBasiClib.h"

int A;

int AddIn_main(int isAppli, unsigned short OptionNum)
{
Cls;
Locate(2,3,Test);
A = 1;

If( A == 1)
Then
Locate(5,5,Test2);
IfEnd

RclVRAM;
Sleep(5000);

While(1)

WhileEnd


}

#pragma section _BR_Size


Зареждане…
Отказ
Запис