Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
253 B

#include "MonochromeLib.h"
#include "AldeBasiClib.h"
void PlotChg(int x, int y)
{
if(PlotTest(x,y) == ML_BLACK)PlotOff(x,y);
else PlotOn(x,y);
}
void PxlChg(int x, int y)
{
if(PxlTest(x,y) == ML_BLACK)PxlOff(x,y);
else PxlOn(x,y);
}