Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 

16 wiersze
182 B

#ifndef ESCRIPT
#define ESCRIPT
class EngineControl: public Script
{
public:
void Update();
void UpdateScenary();
void SetDecor(int i);
bool mini;
};
#endif