Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

288 lines
6.6KB

 1. @echo off
 2. setLocal EnableDelayedExpansion
 3. echo const unsigned char map[]={>>map.txt
 4. for /f "tokens=* delims= " %%a in (map.csv) do (
 5. set str= %%a,
 6. set str=!str:100,=0x64Z,!
 7. set str=!str:101,=0x65Z,!
 8. set str=!str:102,=0x66Z,!
 9. set str=!str:103,=0x67Z,!
 10. set str=!str:104,=0x68Z,!
 11. set str=!str:105,=0x69Z,!
 12. set str=!str:106,=0x6AZ,!
 13. set str=!str:107,=0x6BZ,!
 14. set str=!str:108,=0x6CZ,!
 15. set str=!str:109,=0x6DZ,!
 16. set str=!str:110,=0x6EZ,!
 17. set str=!str:111,=0x6FZ,!
 18. set str=!str:112,=0x70Z,!
 19. set str=!str:113,=0x71Z,!
 20. set str=!str:114,=0x72Z,!
 21. set str=!str:115,=0x73Z,!
 22. set str=!str:116,=0x74Z,!
 23. set str=!str:117,=0x75Z,!
 24. set str=!str:118,=0x76Z,!
 25. set str=!str:119,=0x77Z,!
 26. set str=!str:120,=0x78Z,!
 27. set str=!str:121,=0x79Z,!
 28. set str=!str:122,=0x7AZ,!
 29. set str=!str:123,=0x7BZ,!
 30. set str=!str:124,=0x7CZ,!
 31. set str=!str:125,=0x7DZ,!
 32. set str=!str:126,=0x7EZ,!
 33. set str=!str:127,=0x7FZ,!
 34. set str=!str:128,=0x80Z,!
 35. set str=!str:129,=0x81Z,!
 36. set str=!str:130,=0x82Z,!
 37. set str=!str:131,=0x83Z,!
 38. set str=!str:132,=0x84Z,!
 39. set str=!str:133,=0x85Z,!
 40. set str=!str:134,=0x86Z,!
 41. set str=!str:135,=0x87Z,!
 42. set str=!str:136,=0x88Z,!
 43. set str=!str:137,=0x89Z,!
 44. set str=!str:138,=0x8AZ,!
 45. set str=!str:139,=0x8BZ,!
 46. set str=!str:140,=0x8CZ,!
 47. set str=!str:141,=0x8DZ,!
 48. set str=!str:142,=0x8EZ,!
 49. set str=!str:143,=0x8FZ,!
 50. set str=!str:144,=0x90Z,!
 51. set str=!str:145,=0x91Z,!
 52. set str=!str:146,=0x92Z,!
 53. set str=!str:147,=0x93Z,!
 54. set str=!str:148,=0x94Z,!
 55. set str=!str:149,=0x95Z,!
 56. set str=!str:150,=0x96Z,!
 57. set str=!str:151,=0x97Z,!
 58. set str=!str:152,=0x98Z,!
 59. set str=!str:153,=0x99Z,!
 60. set str=!str:154,=0x9AZ,!
 61. set str=!str:155,=0x9BZ,!
 62. set str=!str:156,=0x9CZ,!
 63. set str=!str:157,=0x9DZ,!
 64. set str=!str:158,=0x9EZ,!
 65. set str=!str:159,=0x9FZ,!
 66. set str=!str:160,=0xA0Z,!
 67. set str=!str:161,=0xA1Z,!
 68. set str=!str:162,=0xA2Z,!
 69. set str=!str:163,=0xA3Z,!
 70. set str=!str:164,=0xA4Z,!
 71. set str=!str:165,=0xA5Z,!
 72. set str=!str:166,=0xA6Z,!
 73. set str=!str:167,=0xA7Z,!
 74. set str=!str:168,=0xA8Z,!
 75. set str=!str:169,=0xA9Z,!
 76. set str=!str:170,=0xAAZ,!
 77. set str=!str:171,=0xABZ,!
 78. set str=!str:172,=0xACZ,!
 79. set str=!str:173,=0xADZ,!
 80. set str=!str:174,=0xAEZ,!
 81. set str=!str:175,=0xAFZ,!
 82. set str=!str:176,=0xB0Z,!
 83. set str=!str:177,=0xB1Z,!
 84. set str=!str:178,=0xB2Z,!
 85. set str=!str:179,=0xB3Z,!
 86. set str=!str:180,=0xB4Z,!
 87. set str=!str:181,=0xB5Z,!
 88. set str=!str:182,=0xB6Z,!
 89. set str=!str:183,=0xB7Z,!
 90. set str=!str:184,=0xB8Z,!
 91. set str=!str:185,=0xB9Z,!
 92. set str=!str:186,=0xBAZ,!
 93. set str=!str:187,=0xBBZ,!
 94. set str=!str:188,=0xBCZ,!
 95. set str=!str:189,=0xBDZ,!
 96. set str=!str:190,=0xBEZ,!
 97. set str=!str:191,=0xBFZ,!
 98. set str=!str:192,=0xC0Z,!
 99. set str=!str:193,=0xC1Z,!
 100. set str=!str:194,=0xC2Z,!
 101. set str=!str:195,=0xC3Z,!
 102. set str=!str:196,=0xC4Z,!
 103. set str=!str:197,=0xC5Z,!
 104. set str=!str:198,=0xC6Z,!
 105. set str=!str:199,=0xC7Z,!
 106. set str=!str:200,=0xC8Z,!
 107. set str=!str:201,=0xC9Z,!
 108. set str=!str:202,=0xCAZ,!
 109. set str=!str:203,=0xCBZ,!
 110. set str=!str:204,=0xCCZ,!
 111. set str=!str:205,=0xCDZ,!
 112. set str=!str:206,=0xCEZ,!
 113. set str=!str:207,=0xCFZ,!
 114. set str=!str:208,=0xD0Z,!
 115. set str=!str:209,=0xD1Z,!
 116. set str=!str:210,=0xD2Z,!
 117. set str=!str:211,=0xD3Z,!
 118. set str=!str:212,=0xD4Z,!
 119. set str=!str:213,=0xD5Z,!
 120. set str=!str:214,=0xD6Z,!
 121. set str=!str:215,=0xD7Z,!
 122. set str=!str:216,=0xD8Z,!
 123. set str=!str:217,=0xD9Z,!
 124. set str=!str:218,=0xDAZ,!
 125. set str=!str:219,=0xDBZ,!
 126. set str=!str:220,=0xDCZ,!
 127. set str=!str:221,=0xDDZ,!
 128. set str=!str:222,=0xDEZ,!
 129. set str=!str:223,=0xDFZ,!
 130. set str=!str:224,=0xE0Z,!
 131. set str=!str:225,=0xE1Z,!
 132. set str=!str:226,=0xE2Z,!
 133. set str=!str:227,=0xE3Z,!
 134. set str=!str:228,=0xE4Z,!
 135. set str=!str:229,=0xE5Z,!
 136. set str=!str:230,=0xE6Z,!
 137. set str=!str:231,=0xE7Z,!
 138. set str=!str:232,=0xE8Z,!
 139. set str=!str:233,=0xE9Z,!
 140. set str=!str:234,=0xEAZ,!
 141. set str=!str:235,=0xEBZ,!
 142. set str=!str:236,=0xECZ,!
 143. set str=!str:237,=0xEDZ,!
 144. set str=!str:238,=0xEEZ,!
 145. set str=!str:239,=0xEFZ,!
 146. set str=!str:240,=0xF0Z,!
 147. set str=!str:241,=0xF1Z,!
 148. set str=!str:242,=0xF2Z,!
 149. set str=!str:243,=0xF3Z,!
 150. set str=!str:244,=0xF4Z,!
 151. set str=!str:245,=0xF5Z,!
 152. set str=!str:246,=0xF6Z,!
 153. set str=!str:247,=0xF7Z,!
 154. set str=!str:248,=0xF8Z,!
 155. set str=!str:249,=0xF9Z,!
 156. set str=!str:250,=0xFAZ,!
 157. set str=!str:251,=0xFBZ,!
 158. set str=!str:252,=0xFCZ,!
 159. set str=!str:253,=0xFDZ,!
 160. set str=!str:254,=0xFEZ,!
 161. set str=!str:255,=0xFFZ,!
 162. set str=!str:10,=0x0AZ,!
 163. set str=!str:11,=0x0BZ,!
 164. set str=!str:12,=0x0CZ,!
 165. set str=!str:13,=0x0DZ,!
 166. set str=!str:14,=0x0EZ,!
 167. set str=!str:15,=0x0FZ,!
 168. set str=!str:16,=0x10Z,!
 169. set str=!str:17,=0x11Z,!
 170. set str=!str:18,=0x12Z,!
 171. set str=!str:19,=0x13Z,!
 172. set str=!str:20,=0x14Z,!
 173. set str=!str:21,=0x15Z,!
 174. set str=!str:22,=0x16Z,!
 175. set str=!str:23,=0x17Z,!
 176. set str=!str:24,=0x18Z,!
 177. set str=!str:25,=0x19Z,!
 178. set str=!str:26,=0x1AZ,!
 179. set str=!str:27,=0x1BZ,!
 180. set str=!str:28,=0x1CZ,!
 181. set str=!str:29,=0x1DZ,!
 182. set str=!str:30,=0x1EZ,!
 183. set str=!str:31,=0x1FZ,!
 184. set str=!str:32,=0x20Z,!
 185. set str=!str:33,=0x21Z,!
 186. set str=!str:34,=0x22Z,!
 187. set str=!str:35,=0x23Z,!
 188. set str=!str:36,=0x24Z,!
 189. set str=!str:37,=0x25Z,!
 190. set str=!str:38,=0x26Z,!
 191. set str=!str:39,=0x27Z,!
 192. set str=!str:40,=0x28Z,!
 193. set str=!str:41,=0x29Z,!
 194. set str=!str:42,=0x2AZ,!
 195. set str=!str:43,=0x2BZ,!
 196. set str=!str:44,=0x2CZ,!
 197. set str=!str:45,=0x2DZ,!
 198. set str=!str:46,=0x2EZ,!
 199. set str=!str:47,=0x2FZ,!
 200. set str=!str:48,=0x30Z,!
 201. set str=!str:49,=0x31Z,!
 202. set str=!str:50,=0x32Z,!
 203. set str=!str:51,=0x33Z,!
 204. set str=!str:52,=0x34Z,!
 205. set str=!str:53,=0x35Z,!
 206. set str=!str:54,=0x36Z,!
 207. set str=!str:55,=0x37Z,!
 208. set str=!str:56,=0x38Z,!
 209. set str=!str:57,=0x39Z,!
 210. set str=!str:58,=0x3AZ,!
 211. set str=!str:59,=0x3BZ,!
 212. set str=!str:60,=0x3CZ,!
 213. set str=!str:61,=0x3DZ,!
 214. set str=!str:62,=0x3EZ,!
 215. set str=!str:63,=0x3FZ,!
 216. set str=!str:64,=0x40Z,!
 217. set str=!str:65,=0x41Z,!
 218. set str=!str:66,=0x42Z,!
 219. set str=!str:67,=0x43Z,!
 220. set str=!str:68,=0x44Z,!
 221. set str=!str:69,=0x45Z,!
 222. set str=!str:70,=0x46Z,!
 223. set str=!str:71,=0x47Z,!
 224. set str=!str:72,=0x48Z,!
 225. set str=!str:73,=0x49Z,!
 226. set str=!str:74,=0x4AZ,!
 227. set str=!str:75,=0x4BZ,!
 228. set str=!str:76,=0x4CZ,!
 229. set str=!str:77,=0x4DZ,!
 230. set str=!str:78,=0x4EZ,!
 231. set str=!str:79,=0x4FZ,!
 232. set str=!str:80,=0x50Z,!
 233. set str=!str:81,=0x51Z,!
 234. set str=!str:82,=0x52Z,!
 235. set str=!str:83,=0x53Z,!
 236. set str=!str:84,=0x54Z,!
 237. set str=!str:85,=0x55Z,!
 238. set str=!str:86,=0x56Z,!
 239. set str=!str:87,=0x57Z,!
 240. set str=!str:88,=0x58Z,!
 241. set str=!str:89,=0x59Z,!
 242. set str=!str:90,=0x5AZ,!
 243. set str=!str:91,=0x5BZ,!
 244. set str=!str:92,=0x5CZ,!
 245. set str=!str:93,=0x5DZ,!
 246. set str=!str:94,=0x5EZ,!
 247. set str=!str:95,=0x5FZ,!
 248. set str=!str:96,=0x60Z,!
 249. set str=!str:97,=0x61Z,!
 250. set str=!str:98,=0x62Z,!
 251. set str=!str:99,=0x63Z,!
 252. set str=!str:0,=0x00Z,!
 253. set str=!str:1,=0x01Z,!
 254. set str=!str:2,=0x02Z,!
 255. set str=!str:3,=0x03Z,!
 256. set str=!str:4,=0x04Z,!
 257. set str=!str:5,=0x05Z,!
 258. set str=!str:6,=0x06Z,!
 259. set str=!str:7,=0x07Z,!
 260. set str=!str:8,=0x08Z,!
 261. set str=!str:9,=0x09Z,!
 262. set str=!str:Z=!
 263. echo !str!>>map.txt
 264. )
 265. echo };>>map.txt