Un runner fait en CSFML reprenant certaines mécaniques de jeu d'Orton and the princess.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

14 wiersze
361 B

  1. # Global option use in each Makefile
  2. cc = gcc
  3. ar = $(cc)-ar
  4. lmystdio = lib/libmycsfml.a
  5. lib-link = -Llib/ -lmycsfml -Llib/ -lmystdio -Llib/ -lmystring -Llib/ -lmystdlib
  6. cflags = -W -Werror -Wextra -Wunused-value -fno-builtin -std=c99 -pedantic \
  7. -Os -lcsfml-graphics -lcsfml-system -lcsfml-window -lcsfml-audio
  8. define n
  9. # Force newline character
  10. endef