Un runner fait en CSFML reprenant certaines mécaniques de jeu d'Orton and the princess.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

14 satır
361 B

  1. # Global option use in each Makefile
  2. cc = gcc
  3. ar = $(cc)-ar
  4. lmystdio = lib/libmycsfml.a
  5. lib-link = -Llib/ -lmycsfml -Llib/ -lmystdio -Llib/ -lmystring -Llib/ -lmystdlib
  6. cflags = -W -Werror -Wextra -Wunused-value -fno-builtin -std=c99 -pedantic \
  7. -Os -lcsfml-graphics -lcsfml-system -lcsfml-window -lcsfml-audio
  8. define n
  9. # Force newline character
  10. endef