Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Zezombye 5b33c5a3d0 owo 1 rok temu
AndroidManifest.xml owo 1 rok temu
CADDIT.g1a owo 1 rok temu
Casio-Android_communication_protocol.txt owo 1 rok temu
MainActivity.java owo 1 rok temu
activity_main.xml owo 1 rok temu
app-release.apk owo 1 rok temu
fonts.c owo 1 rok temu
fonts.h owo 1 rok temu
main.c owo 1 rok temu
serial.src owo 1 rok temu