September 16, 2019 - September 23, 2019

Översikt

1 Aktiv Pull begäran
0 Aktiva ärenden
Excluding merges, 0 authors have pushed 0 commits to master and 1 commit to all branches. On master, 0 files have changed and there have been 0 additions and 0 deletions.

1 Pull-begäran sammanfogad av 1 användare

Sammanfogad
#32 Modification des textes en anglais 5 dagar sedan

2 Olösta konversationer

De nyligen förändrade ärendena och pull-requesterna har inte blivit lösta ännu.

Öppna
#4 À propos des smileys et emojis 1 dag sedan

Öppna
#15 Support des icônes de trophées 5 dagar sedan