Преглед на файлове

Correction préférence de newsletter

À l'inscription, la préférence de la newsletter n'était pas prise en 
compte. Merci Hackcell pour la remontée du bug.
preprod
Darks преди 1 месец
родител
ревизия
7cad3d4345
Signed by: Darks <l.gatin@neuf.fr> GPG Key ID: F61F10FA138E797C
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      app/routes/account/account.py

+ 1
- 0
app/routes/account/account.py Целия файл

@@ -57,6 +57,7 @@ def register():
form = RegistrationForm()
if form.validate_on_submit():
member = Member(form.username.data, form.email.data, form.password.data)
member.newsletter = form.newsletter.data
db.session.add(member)
db.session.commit()
flash('Inscription réussie', 'ok')

Loading…
Отказ
Запис