Darks преди 10 месеца
родител
ревизия
b6eae7fef4
Signed by: Darks <l.gatin@neuf.fr> GPG Key ID: F61F10FA138E797C
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      config.py

+ 0
- 1
config.py Целия файл

@@ -7,7 +7,6 @@ class Config(object):
'postgresql+psycopg2://' + os.environ.get('USER') + ':@/pcv5'
SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
UPLOAD_FOLDER = './app/static/avatars'
LOGIN_DISABLED = True


class V5Config(object):


Loading…
Отказ
Запис