La version 5 de Planète Casio. Regroupe le forum, les programmes, les tutoriel, les sprites et tous les autres outils développés par nos soins.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

8 wiersze
209 B

from app import app, db
from app.models.users import User, Guest, Member, Group, GroupPrivilege
from app.models.topic import Topic
@app.shell_context_processor
def make_shell_context():
return globals()