Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
flo 50387508b2 Update Makefile.cfg před 3 roky
include ajout d'une fonction + volatile před 4 roky
lib Sources před 4 roky
misc/logo Corrected and added logo před 4 roky
scripts First reorganization před 4 roky
src changement před 4 roky
.gitignore Corrected and added logo před 4 roky
LICENSE.md Added info files před 4 roky
Makefile changement před 4 roky
Makefile.cfg Update Makefile.cfg před 3 roky
README.md changement před 4 roky
icon.bmp First reorganization před 4 roky

README.md

Sound4Calc : make sound on your calc !

Building

Building the library is achieved by the Makefile :

  • make: make the library ;
  • make clean: clean the object files ;
  • make fclean: clean the object files and the final library ;
  • make re: cleans the object files and the final library, then makes the project.