Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
flo 50387508b2 Update Makefile.cfg 3 lat temu
include ajout d'une fonction + volatile 4 lat temu
lib Sources 4 lat temu
misc/logo Corrected and added logo 4 lat temu
scripts First reorganization 4 lat temu
src changement 4 lat temu
.gitignore Corrected and added logo 4 lat temu
LICENSE.md Added info files 4 lat temu
Makefile changement 4 lat temu
Makefile.cfg Update Makefile.cfg 3 lat temu
README.md changement 4 lat temu
icon.bmp First reorganization 4 lat temu

README.md

Sound4Calc : make sound on your calc !

Building

Building the library is achieved by the Makefile :

  • make: make the library ;
  • make clean: clean the object files ;
  • make fclean: clean the object files and the final library ;
  • make re: cleans the object files and the final library, then makes the project.