25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
flo 50387508b2 Update Makefile.cfg 3 yıl önce
include ajout d'une fonction + volatile 4 yıl önce
lib Sources 4 yıl önce
misc/logo Corrected and added logo 4 yıl önce
scripts First reorganization 4 yıl önce
src changement 4 yıl önce
.gitignore Corrected and added logo 4 yıl önce
LICENSE.md Added info files 4 yıl önce
Makefile changement 4 yıl önce
Makefile.cfg Update Makefile.cfg 3 yıl önce
README.md changement 4 yıl önce
icon.bmp First reorganization 4 yıl önce

README.md

Sound4Calc : make sound on your calc !

Building

Building the library is achieved by the Makefile :

  • make: make the library ;
  • make clean: clean the object files ;
  • make fclean: clean the object files and the final library ;
  • make re: cleans the object files and the final library, then makes the project.